Uslovi korišćenja

Autorska prava: tekstovi

Svi tekstovi na ovom sajtu zaštićeni su Creative Commons Licencom pod ovim uslovima (eng, van Srbije) i pod ovim uslovima (srb, u Srbiji).

To znači, da je dozvoljeno preuzimanje tekstova bez izmene, s jasnim navođenjem izvora i to u formi živog, follow, linka:

  • Ne ovako: Izvor: Mooshema.com
  • Već isključivo ovako: Izvor: Mooshema gazeta

Za svaku promenu u tekstu, obavezni ste da se prethodno javite i zatražite dozvolu.

Autorska prava: fotografije

Fotografije na ovom blogu, osim kada je drugačije navedeno*, pripadaju autorima širom interneta odakle su preuzimane onda kada nisu navedena autorska prava. Ukoliko neka od fotografija objavljenih ovde pripada vama i ne želite da bude na ovom sajtu, odmah me obavestite i ja ću je promptno skloniti.

*Fotografije  na kojima je navedeno da pripadaju ovom sajtu (potpisane sa Mooshema ili Mooshema gazeta), a posebno i pre svega na kojima su autori sajta, članovi njihove porodice čak i ako nije navedeno, zabranjeno je preuzimati, deliti, umnožavati, obrađivati.

Sadržaj

Sav sadržaj na blogu predstavlja lični stav autora.

Ne preporučujemo nijedan proizvod, fitnes centar, način ishrane, ili uslugu pomenutu na sajtu, čak ni kada je tekst sponzorisan. U slučaju da tekst jeste sponzorisan, na njegovom dnu je jasno naveden da jeste. Kada taj navod izostane, znači da je sadržaj lično viđenje ili stav ili iskustvo ili razmišljanje autora.

Komentari

Da bi vaš komentar bio objavljen, potrebno je da bude odobren.

Komentari posetilaca sajta su njihova odgovornost. Zadržavamo pravo brisanja ili neobjavljivanja komentara, ukoliko sadrže govor mržnje, teške uvrede, ad hominem napade, laži ili trolovanje.

Odricanje odgovornosti:

Nismo odgovorni za povrede ili zdravstveno stanje ukoliko posetilac primeni na sebi neke od saveta iz kategorija Fitness ili Ishrana. Ukoliko imate zdravstvene probleme, ili niste sigurni da li ih imate, konsultujte svog lekara ili fizijatra pre nego što nešto od pročitanog na sajtu pokušate da primenite na sebi.