Nema bezbednog sunčanja u solarijumu!

0

Nezavisni naučni komitet pod okriljem Evropske komisije, utvrdio je da ne postoji bezbedan limit sunčanja u solarijumu. Ni minut-dva, nije bezbedno.

Konačno mišljenje, Naučni komitet za zdravlje, životnu sredinu i rizike pri EK (SCHEER), objavio je poslednjeg dana novembra, navodeći da je sunčanje u solarijumu nedvosmisleno kancerogeno, i to na način da može da izazove, ili da izaziva rak. 

Foto: Lorezno S.

SCHEER navodi da je, zasnovano na naučnim dokazima, sunčanje u solarijumu

  • snažno povezano sa melanomom kože i spinocelualrnim karcinomom, posebno ako se sa izlaganjem UV zracima iz solarijama počne u mlađim godinama;
  • umereno povezano sa bazocelularnim karcinomom kože i okularnim melanomom;
  • odgovorno za značajan udeo svih slučajeva kancera melanoma ili non-melanoma.

Kako ne postoji prag nivoa UV zračenja i UV doze nakon kojeg može da se govori o indukciji karcninoma kože, tako SCHEER zaključuje da ne postoji ni siguran limit za izlaganje UV zračenju u solarijumu. Šta više, pošto rizici nadmašuju prednosti,

[clickToTweet tweet=”Ne savetuje se čak ni minimalno korišćenje solarijuma koje se preporučivalo zbog vitamina D.” quote=”ne savetuje se čak ni kontrolisano ili minimalno korišćenje solarijuma koje se preporučivalo za proizvodnju vitamina D.” theme=”style2″]

O ovome se pričalo još pre 10 godina, kada je prvi put preporučena zabrana upotrebe solarijuma u EU, a u međuvremenu je potpuno zabranjena zbog rizika po zdravlje.

Izvor: Preuzmite ceo SCHEER izveštaj.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share.

About Author

Redakcijski tekst ili tekst preuzet iz drugog, naznačenog izvora.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.