Zdrave navike produžavaju život

1

Žene bi mogle da dobiju 10, a muškarci sedam godina života bez srčanih problema i dijabetesa tipa 2, zahvaljujući zdravom stilu života.  

Jedino što treba da radite jeste da redovno vežbate, pijete alkohol umereno i retko, održavate zdravu telesnu težinu i ne pušite, navodi se u ovoj studiji. koja je rađena na 111.000 ljudi u periodu od 20 godina.

Autori ove studije navode da su rezultati koje su dobili nakon 20-godišnjeg posmatranja, zapravo ohrabrujući, jer to znači da čovek ipak može da utiče na sopstveno zdravlje, bar kada je reč o bolestima stila života.

Znači, zdrav stil života ne samo da štiti od bolesti, već dodaje življenju zdrave godine života u kojima ćete uživati.

brokoli zdrav zivotni stil

Dobro, šta je zdrav stil života?

Zdravim stilom života se smatra ovih pet dugoročnih navika i ponašanja:

  • Nepušenje
  • Zdrava, balansirana ishrana
  • 30 minuta umerene ili teže fizičke aktivnosti svaki dana
  • Index telesne mase između 18.5 i 24.9
  • Umereno uživanje u alkoholu (za žene ne više od jedne čaše vina dnevno, za muškarce najviše jedno pivo na dan).

 

U studiji, koja je pokrila ovih pet faktora zdravog stila života, žene koje su se tokom trajanja studije držale ovih pet principa, živele su u proseku 34 godine života bez bolesti, odnosno, bez raka, kardiovaskularnih bolesti ili dijabetesa tipa 2. Poživele su u zdravlju 10 godine duže, nego one koje se nisu toga pridržavale.

Ako vam nedostaje motivacija za vežbanje, potražite je ovde.

Isto tako za muškarce, utvrđeno je da su živeli 31 godinu života bez bolesti, sedam godina duže od muškaraca koji se nisu pridržavali ovih pravila.

Studija je takođe utvridla da su muškarci, koji su pušili više od 15 cigareta dnevno i imali indeks telesne mase preko 30, imali najnižu stopu doživljenja bez bolesti.

snow walking

Image by Free-Photos from Pixabay

Da li drugi faktori igraju ulogu?

Najverovatnije.

Ova studija je bila velika i duga, ali se sastojala od posmatranja i zavisila je od odgovora, koje su na pitanja davali ispitanici. U nju nisu uključeni faktori kao što su istorija bolesti u porodici, poreklo ispitanika, etnička pripradnosti ili godine. Večina ispitanika, više od 73.000 žena i 38.000 muškaraca, bili su bele puti i bavili su se profesionalno medicinom ili generalno zdravljem.

rezultati studije

rezultati studije

Koje od gornjih pet prinicipa vi aktivno sprovodite u svom svakidašnjem životu?

Print Friendly, PDF & Email
Share.

About Author

Osnivač, autorka i urednica Mooshema.com. U slobodno vreme ovde, negde s porodicom, u kuhinji, u teretani ili na stazi, u radno vreme bilo gde odakle može da se radi kopirajting, analitike, strategije i konsalting na društvenim mrežama, kao i društveni aktivizam.

1 Comment

  1. Zdrav stil života je izbor svakoga ko imalo misli na svoje zdravlje.E sada je problem kako živeti zdravo kada smo okruženi svakodnevnim stresom.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.