Slučaj Facebook i Mooshema

Slučaj Facebook i Mooshema

Hvala vam što se interesujete šta se dogodilo sa popularnom fan stranicom ovog bloga, koja je ugašena 11. aprila 2013.

Sva autorska prava i prava intelektualne svojine na naziv Mooshema – su moja. Međutim, sistem zaštite autorskih prava na Facebooku trenutno je poremećen nesavesnim prijavljivanjem mojih fan strana. To čini jedna grupa ljudi koja odnedavno, neosnovano i meni iz skroz nerazumljivih razloga i opravdanja, koristi moj brend MOOSHEMA, odnosno, originalno ime koje sam stvorila pre šest i po godina i kakvo, tako napisano, nije pre toga postojalo ni na jednom jeziku na svetu.  Tako je korišćenje mog verbalnog znaka trenutno onemogućeno na ovoj društvenoj mreži.

Zato vam želim dobrodošlicu na stranici koja se sada zove MOO’riginal, i otvorena je 19. aprila. Za mene, ovo ime je skraćenica od reči MOOshema i Original i mi je u kući čitamo Muridžinal. Ovog puta, vaš lajk neće biti bačen.

mooriginal-mooshema

Blog Mooshema.com i zakonom zaštićena prava

Mooshema je nastala u februaru 2007. godine, registracijom .com domena i objavljivanjem prvog teksta na ovom blogu, od kada počinju da teku moja autorska prava na ovaj naziv. Ja sam osnivač, autor i urednik ovog dela koje je u javnosti poznato pod zajedničkim nazivom Mooshema.

whois-mooshema Moje autorsko pravo štiti Zakon o autorskim pravima, u više članova, ali izdvajam samo ovaj:

Član 8
Autor uživa moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog dela od trenutka nastanka autorskog dela.

Iako su moja autorska prava na delo pod nazivom Mooshema, pred zakonom nesporna, neosporiva i neotuđiva još 2007, ja ih dodatno štitim i kao trade mark u Zavodu za intelektualnu svojinu, podnošenjem Zahteva za priznanje žiga, koji je prihvaćen 18. februara 2013. godine.

zig-mooshema

te od tada, po Zakonu o žigovima, moj verbalni znak Mooshema postaje važeći žig.

Član 44. 
Žig se stiče upisom u Registar žigova, a važi od datuma podnošenja prijave.

Neovlašćeno iskorišćavanje mojih autorskih prava i važećeg verbalnog znaka Mooshema.

Verujem da niko nema ni moralna, a po svoj prilici ni zakonita prava da iskorišćava i zloupotrebljava ovaj  autorski znak, bez moje saglasnosti i dozvole.

Takvu saglasnost, ili dozvolu, nisam dala nikome.

Naprotiv, treća lica koja koriste naziv Mooshema obaveštena su o tome, imaju saznanje o svim ovim činjenicama i od njih je zatraženo da odmah prestanu sa neovlašćenim iskorišćenjem mojih prava i da obustave nanošenje dalje štete. Shodno odredbama Člana 206. Zakona o autorskim pravima, pominje se i trostruka nadoknada štete ukoliko je povreda ovih prava učinjena namerno ili sa krajnjom nepažnjom.

Svaku dalju nejasnoću oko mog autorskog dela i mojih intelektualnih prava, prepuštam zdravoj pameti, moralu, dobroj volji i dobrim namerama, zakonima ove zemlje, pravnim zastupnicima i, ako se iscrpe sva pobrojana mirna sredstva kojima sam sklona, sudu.

Ovo su činjenice, sve ostalo su nagađanja i insinuacije.

Poruka čitaocima

A tebi, draga čitateljko/dragi čitaoče, želim da i dalje nalaziš korisne informacije i motivaciju na ovom blogu, koji je od momenta nastanka 2007. godine pa do danas imao preko 5 miliona čitanja. Ti si jedna/jedan od od njih.

Zbog vaše pažnje i interesovanja za teme na ovom blogu, prošle godine sam dobila i više priznanja za najbolji i najuticajiniji blog u Srbiji i regionu, i te uspehe dugujem pre svega vama i u celosti ih delim sa svakim od vas.

Kada dobijem ovakva pisma ili svedočenja, izdvojila sam ovde samo jedan manji broj, srce mi je puno.

Pratite me i dalje na Twitteru, ili na novoj Facebook fan stranici MOO’riginal. Možete se i prijaviti za Newsletter, fitspirativno štivo za svakodnevni život.

I, ne sekirajte se. Nisam ni ja. Bolje obujte patike i izađite napolje, a onda, kada/ako vam ponestane motivacije, dođite ponovo na ovaj blog.

Ostajte mi ZDRAVO i FITspirisano!

love,

Tanja Vehovec

EDIT: Kraj odiseje => Mooshema je registrovan znak od 19. feruara 2013. godine i niko drugi NE SME da koristi ovaj znak za svoju robu ili usluge.